Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Zyrtaret e Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta po marrin pjesë në trajnimin për mbrojtjen e të drejtave të autorit, mbështetu