Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta organizoi konferencën rajonale “Të Drejtat e Autorit në Kohën Digjitale”