Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Zyra për të Drejtat e Autori dhe të Drejtat e Përafërta, Agjencia për Pronësi Industriale, dhe Dogana e Kosovës, organizuan konferencën kombëtare “ T&