Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Nacionalna Konferencija za Intelektualno Vlasništvo na Kosovu

U okviru obeležavanja Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva na Kosovu, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, Ministarstvo Trgovine i Industrije i Projekat finansiran od EZ-a “ Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu ” – EUIPR, organizovali su Nacionalnu Konferenciju na Kosovu, gde su predstavili izazove i dostignuća, iz oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva. <p>U okviru obeležavanja Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva na Kosovu, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, Ministarstvo Trgovine i Industrije i Projekat finansiran od EZ-a “ Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu ” – EUIPR, organizovali su Nacionalnu Konferenciju&nbsp; na Kosovu, gde su predstavili izazove i dostignuća, iz oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva.<br /> <br /> U okviru obeležavanja&nbsp; Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva na Kosovu, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, Ministarstvo Trgovine i Industrije i Projekat finansiran od EZ-a “ Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu ” – EUIPR, organizovali su Nacionalnu Konferenciju&nbsp; na Kosovu, gde su predstavili izazove i dostignuća, iz oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva. <br /> <br /> Na organizovanoj konferenciji, učestvovali su visoki predstavnici centralnih i lokalnih institucija, koji su povezani sa ovom važnom oblašću kao i obuhvaćene stranke koji deluju na Kosovu, u okviru zaštite prava intelektualnog vlasništva.<br /> <br /> Rexhep Hoti, zamenik ministra u Ministarstvu Kulture, Omladine i Sporta, na Nacionalnoj Konferenciji&nbsp; za Prava Intelektualnog Vlasništva na Kosovu je rekao, da je ova zadnja, izgradila zakonsku infrastrukturu za autorska i srodna prava.<br /> <br /> “U okviru izgradnje zakonske infrastrukture u ovoj oblasti, iznešen je Zakon o Autorskom i Srodnom Pravu kao i, sada je u procesu za dopunu-izmenu, sa ciljem da bude u skladu sa direktivama Evropske Zajednice ”, rekao je Hoti.<br /> <br /> Takođe je zamenik ministra Hoti, istakao da, u cilju borbe protiv piraterije kao i u funkciji stvaranja jednog funkcionalnog sistema za autorska prava, Task Snaga Protiv Piraterije, razvija svoje aktivnosti, preduzimajući delatnosti na terenu, kojom prilikom je konfiskovala mnoge piratske materijale.<br /> <br /> Hoti je takođe izrazio žalbu da, eliminisanje Republikës&nbsp; Kosova iz Evropske Zajednice, s pravom ili bez prava, nezavisno od toga da Kosovo gradi evropske standarde, ekskluzivno, još od 2012. Godine pa nadalje, izgleda da nije samo odgovornost naših institucija. Prema njemu, utoliko pre, kada je&nbsp; Kosovo sa ekskluzivnom snagom sudstva Evropske Zajednice, <br /> još od 2008.godine.<br /> <br /> Sa druge strane, Hykmete Bajrami, ministarka Trgovine i Industrije je rekla da,&nbsp; odeljenje kojim ona upravlja, jako podržava jačanje sistema intelektualnog vlasništva.<br /> <br /> Bajrami tha se mbrojtja e markave tregtare dhe të patentave industriale përbën dy fusha ku vendi ynë përballet me sfida. <br /> <br /> Ministrka Bajrami je rekla da, intelektualno vlasništvo ima veliku važnost za ekonomiju zemlje. Bajrami je u nastavku izrazila da treba da se podstakne tehnološki razvoj, preko zaštite intelektualnog vlasništva.<br /> <br /> Dok je, Libor Chlad, zamenik predsedavajućeg Evropske Zajednice, iz Kancelarije EZ-a na Kosovu, rekao da intelektualno vlasništvo igra važnu ulogu na međunarodnom tržištu, zato je važno da se zakonom zaštiti.<br /> <br /> Chlad je istakao da jedan efektivan sistem Intelektualnog Vlasništva, veoma važan, posebno za onustavljanje piraterije.<br /> <br /> On je izrazio spremnost Evropske Zajednice za saradnju, za jačanje prava intelektualnog vlasništva na Kosovu. <br /> <br /> Do je, Liljana Kuterovac, Generalna&nbsp; Direktorka Hrvatske Kancelarije za Intelektualno Vlasništvo informisala o iskustvi Hrvatske iz ove oblasti.<br /> <br /> Ona je rekla, da su, iz iskustva njene države, da su prava intelektualno vlasništva veoma važna za EZ. Kuterovac je dodala da je političko posvećenje veoma važno, kao i međuinstitucionalna saradnja, što se tiče prava intelektualnog vlasništva. <br /> </p>