Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Task Forca Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit