Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Kontakt

Valon Kashtanjeva
Direktor
Kancelarija za autorska prava i približna prava
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Trg “Majke Tereze” bb., Priština| 10000 Priština
Tel:   +381 38 200 22 563  | Mobile:   +377 44 196 003
Email:     [email protected]   | http://www.mkrs-ks.org/ |http://autori-ks.com

Zjarrta Osmani
Visoka službenica za sertifikovanje i nadgledanje SHMK
Kancelarija za autorska prava i približna prava
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Trg “Majke Tereze” bb., Priština| 10000 Priština
Tel. 038 200 22 229
E-mail: [email protected]

Donjeta Bytyqi
Visoka službenica za promociju
Kancelarija za autorska prava i približna prava
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Trg “Majke Tereze” bb., Priština| 10000 Priština
Tel: +381 38 200 22 232
E-mail: [email protected]

Hidajete Osmani
Administrativni asistent direktora
Kancelarija za autorska prava i približna prava
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Trg “Majke Tereze” bb., Priština| 10000 Priština
Tel: +38 200 22 247
E-mail: [email protected]