Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Individualno Upravljanje

Autorska prava i srodna prava upravljaju se pojedinačno gde bilo koji rad autorskih prava ili predmet srodnog prava upravljanje se vrši ponaosob.

Upravljanje individualnog prava, vlasnik prava vrši lično ili preko njegovog predstavnika na osnovu relevantnog odobrenja. Poslovi ovlašćenog predstavnika mogu vršiti fizičko ili pravno lice .