Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

APIK

APIK je udruženje za kolektivno upravlanje autorskog prava i srodnih prava u oblasti muzike. Ovo udruženje predstavlja autore, producente i izvođače Kosova.

APIK je licenciran od strane Kancelarije za autorska i srodna prava pri Ministarstvu za Kulturu, Omladinu i Sport.

Predsednik APIK udruženja je gospodin Florent Boshnjaku.