Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Članovi Radne grupe protiv piraterije

1. Direktor Kancelarije za autorska i srodna prava, Ministarstva kulture, omladine i sporta – Šef radne grupe;

2. Načelnik Inspektorata za tržište, Ministarstvo za Trgovinu i Industriju – Zamenik šefa radne grupe;

3. Direktor Agencije za industrijsku svojinu, Ministarstvo za  Trgovinu i Industriju – Član radne grupe ;

4. Šef sektora za intelektualnu svojinu, Carina Kosova - Član radne grupe;

5. Direktor privrednog kriminala, Kosovska Policija - Član radne grupe;

6. Direktor Jedinice za istragu Kibernetskog kriminala, Kosovska Policija - Član radne grupe;

7. Šef Agencije za upravljanje zaplenjene ili konfiskovane imovine, Ministarstvo pravde.