Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Kampanja za uzdizanje svesti i informisanje

Kampanja za informisanje i uzdizanje svesti–U okviru svoje delatnosti, kancelarija ima obavezu da informiše javnost u vezi autorskih i srodnih prava i, u ovom cilju je realizovana službena kampanja, koja je otvorena datuma 23. aprila 2012. godine, od Ministra Kulture, Omladine i Sporta, g. Memli Krasniqija, sa motom “Kosovo Štiti Autora”.

Ova kampanja je realizovana sa raznim aktivnostima, odnosno preko raspodele brošura sa pitanjima i odgovorima za autorska i srodna prava, audio-vizuelne reklame, realizovne u nacionalnoj  televiziji RTK, u portalima vesti i audio reklamama, u nacionalnim radijima. Šta više, u okviru kampanje, realizovano je i mnogo susreta sa umetnicima i ostalim nosiocima prava kao i jedno predavanje za omladinu.

U okviru kampanje za uzdizanje svesti, održana je i dvo-dnevna konferencija, datuma 5. i 6. Juna 2012., godine, na temu “kolektivno Menadžiranje Autorskog Prava i Piraterija”. Glavni govornici na konferenciji bili su eksperti dotične oblasti iz Slovenije, Mađarske i Brisela. Na konferenciji je ušestvovao veliki broj učesnika iz stvaralačkog komuniteta zemlje.

U okviru organizovanja kampanje za uzdizanje svesti i senzibiliziranje, od 15. Juna 2013., realizovana je kampanja sa motom “Stop Pirateriji”. U okviru ove kampanje realizovana je jedna jedno-dnevna konferencija, gde su učestvovale institucije, delatnost čija se povezuje sa oblašću intelektualnog vlaništva, kolektivna društva za administriranje prava autora i još veliki broj umetnika i biznisa.

Sa ciljem informisanja građana Republike Kosova, Task Snaga protiv Piraterije je objavila jednu informaciju u svim medijima, kako  onih pisanih, tako i u onih elektronskih, kojom prilikom je informisala da, sve osobe koje rade na proizvodnji, prodaji ili postavljanju na internetu, proizvoda koji sadrže material koji se štiti  autorskim pravom, obavezuju se da se snabdeju sa dotičnim ugovorima i ovlašćenjima od nosioca prava. Putem ovog informisanja, informisani su svi građani za početak delatnosti Task Snage na terenu.

Takođe su u okviru ove oblasti, objavljene brošure i informativni material za pirateriju autorskih prava, za Task Snagu protv Piraterije i Kancelariju za Autorska Prava.

Ove brošure su se raspodelile svuda, posebno na tačkama prodaje materiala koji se štite autorskim pravom. Takođe, u okviru kampanje realizovana je jedna video-informacija koja je emitovana u nekoliko televizijskih stanica i informativnih portala.

U aspektu realizovanja promotivnih aktivnosti, u cilju daljeg informisanja  o autorsom pravu, Kancelarija za Autorska i Srodna Prava, započela je sa još jednom informativnom i kampanjom za uzdizanje svesti građana, u vezi autorskih i srodnih prava. Svrha realizovanja kampanji je da se uzdigne svest građana za autorska i srodna prava, kao i kod korisnika autorskih i srodnih prava, u vezi važnosti poštovanja autorskih i srodnih prava, kao i borbe protiv piraterije u Republici Kosova. Meta ove kampanje su: univerziteti, centri za fotokopiranja, korisnici autorskih i srodnih prava (televizije, radiji) kao i biblioteke.

Do sada je KAP preduzela niz aktivnosti sa kojima se želi stvoriti jedan funkcionalan sistem autorskih prava. Planira se da, sa realizovanjem planiranih aktivnosti,  i dalje može da se pojačava sistem za autorska prava u Republici Kosova.