Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Shënohet Dita Botërorë e Pronësisë̈ Intelektuale!