Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Çdo biznes nis me një ide!