Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

U shënua Dita Botërorë e Pronësisë Intelektuale në Kosovë