Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Muaji Prill, muaj i Pronësisë Intelektuale