Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta organizoi konferencën rajonale “Të Drejtat e Autorit në Kohën Digjitale”

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta organizoi konferencën rajonale “Të Drejtat e Autorit në Kohën Digjitale”, më qëllim të shkëmbimit të përvojave në fushën ë të drejtës së autorit, në të cilën morën pjesë ekspert e avokat në fushën e Pronësisë Intelektuale: Andrea Toth nga Zyra për Pronësi Intelektuale në Hungari, Sofjan Jaupaj nga Zyra për të Drejtat e Autorit në Shqipëri, Borut Bernik Bogataj nga avokat për çështjet e Pronësisë Intelektuale në Slloveni, Marc John Randaza, avokat për çështjet e Pronësisë Intelektuale në SHBA.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta organizoi konferencën rajonale “Të Drejtat e Autorit në Kohën Digjitale”, më qëllim të shkëmbimit të përvojave në fushën ë të drejtës së autorit, në të cilën morën pjesë ekspert e avokat në fushën e Pronësisë Intelektuale: Andrea Toth nga Zyra për Pronësi Intelektuale në Hungari, Sofjan Jaupaj nga Zyra për të Drejtat e Autorit në Shqipëri, Borut Bernik Bogataj nga avokat për çështjet e Pronësisë Intelektuale në Slloveni, Marc John Randaza, avokat për çështjet e Pronësisë Intelektuale në SHBA.

Në konferencë u trajtuan edhe tema rreth zhvillimeve të fundit në fushën e të drejtës së autorit, ndikimit të teknologjisë në të drejtën e autorit, ballafaqimi me shkeljet e të drejtave të autorit në hapësirat kibernetike, krijimi i një mjedisi për mbrojtje më të mirë të së drejtës së autorit e shumë tema të tjera.

Në konferencë morën pjesë rreth 150 pjesëmarrës nga institucionet e zbatimit të ligjit në fushën e të drejtës së autorit, prokuror, gjyqtar, prokuror, avokat, artist e student.