Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Aktivitete

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta ka mbajtur punëtorinë një ditore “Roli dhe rëndësia e Menaxhimit Kolektiv”21.11.2017Qëllim i kësaj punëtorie ishte diskutimi për ngritjen e njohurive dhe funksionalizimi i sistemit të menaxhimit kolektiv të drejtave të autorit dhe të drejtave...më shumë
U shënua Dita Botërorë e Pronësisë Intelektuale në Kosovë 03.05.2017Edhe këtë vit u shënua Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale në Kosovë, me moton “inovacioni përmirëson jetët”, duke iu bashkuar...më shumë
Muaji Prill, muaj i Pronësisë Intelektuale26.04.2016Me 26 Prill 2016, u shënua Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale, në këtë ditë institucionet përgjegjëse të fushës së...më shumë
Është përmbyllur projekti rreth përforcimimit të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale në Kosovë04.11.2015Projekti “Përforcimi i Sistemit të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale në Kosovë“ përfitues i të cilit ka qenë Ministria e...më shumë
Task Forca Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit02.07.2015Task Forca Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit, konkretisht Inspektorati i Tregut, nëmbështetje të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit të...më shumë