Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

APIK

APIK është shoqatë për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta në fushën e muzikës. Kjo shoqatë përfaqëson autorët, prodhuesit , interpretuesit e Kosovës.

APIK është licensuar nga Zyra për të Drejtat e Autorit  në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Kryesues i shoqatës APIK është z. Florent Boshnjaku.